สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลในตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.42
 
23มีนาคม
24มีนาคม
25มีนาคม
26มีนาคม
27มีนาคม
28มีนาคม
29มีนาคม
รวม
ภาษาไทย
26
22
16
64
ภาษาอังกฤษ
12
16
24
52
คอมพิวเตอร์
57
37
47
141
นาฏศิลป์
14
5
7
26
คณิตศาสตร์
33
42
28
103
ภาษาจีน
31
9
15
55
ฟิสิกส์
23
13
12
48
ดนตรีสากล
0
2
2
4
คหกรรม
30
19
22
71
อุตสาหกรรมศิลป์
83
47
22
152
รวม
309
212
195
716

ประกาศ ก.อ.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
ในสังกัด สพม.42 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา...(คลิกดูรายละเอียด)

คลิก เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก