ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในสังกัด สพม.42 ครั้งที่1//2558
สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลในตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.42
วันสมัคร
23มีนาคม
24มีนาคม
25มีนาคม
26มีนาคม
27มีนาคม
28มีนาคม
29มีนาคม
รวม
วิชาเอก
ภาษาไทย
26
22
16
22
16
18
4
124
ภาษาอังกฤษ
12
16
24
33
28
14
6
133
คอมพิวเตอร์
57
37
47
39
79
68
32
359
นาฏศิลป์
14
5
7
10
7
6
6
55
คณิตศาสตร์
33
42
28
42
27
26
16
214
ภาษาจีน
31
9
15
23
16
29
4
127
ฟิสิกส์
23
13
12
12
10
14
3
87
ดนตรีสากล
0
2
2
2
2
4
3
15
คหกรรม
30
19
22
29
29
47
18
194
อุตสาหกรรมศิลป์
83
47
22
82
98
124
43
499
รวม
309
212
195
294
312
350
135
1807

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
ในสังกัด สพม.42 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา...(คลิกดูรายละเอียด)

คลิก เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก