ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42
ประกาศ สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ
สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ก , และพิเศษ
ของ ปี 2557 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษ๊แก่ผู้มีสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
ประกาศ สสวท. รับสมัครสอบนักศึกษาทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557
(สควค.) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สสวท.
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ( คลิกเข้าดูเว็บไซต์ สสวท )
ประกาศ
สพฐ.ขอเชิญผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องใช้ อาหารแห้ง และเงิน
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน,นักเรียนประสบภัยหนาว
ในโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
ผู้ที่มีจิตศัทธาสามารถนำมาบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (เอก ภาษาไทย)
ของ สพป.อุทัยธานี ผ่านการสอบคัดเลือกจากสพม.42
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา
ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี2557
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
โรงเรียนนครสวรรค์ จัดแข่งขันเพชรร่มสัก ครั้งที่ 2/2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เชิญชวนนักเรียน
สมัครแข่งขัน"เพชรร่มสัก" วิทยาศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ

ชิงโล่ห์เกียรติยศจากพลเอกวิเชียร แนบเนียนทุนการศึกษา 60,000 บาท
รับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557
สอบในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.30
แข่งขันระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดหลักสูตร ป.โท , ป.เอก
กำลังเปิดรับนักศึกษาภาค 2/2557
ระดับ ป.โท สาขารัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.เอก
สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ดุษฎี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
เรียนเสาร์-อาทิตย์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ (คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรค์ กำลังเปิดรับนักศึกษาภาค 2/2557
ระดับ ป.ตรี สาขาพุทธศาสนา สังคมศึกษา รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.โท สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ การบริหารการศึกษา
ป.เอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
(ทั้งภาคปกติ และ เสาร์-อาทิตย์) กพ.รับรองหลักสูตรแล้ว
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พย.2557
(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบจ.นครสวรรค์
อบจ.นครสวรรค์ เปิดให้เช่าใช้อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด
สามารถใช้ สัมนา จัดนิทรรศการ ความจุ 200-2500 ที่นั่ง
ด้วยประสิทธิภาพแสง สีเสียงครบวงจร
หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อ 056 274 522

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวนิทรรศการ
เทศกาลชมสวนFlora Festival ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณสวยงาม
ณ อุทยานราชพฤกษ์หลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
หากมาเป็นหมู่คณะ คิดค่าเข้าชม 25 บาท (จากปกติ 50บาท )

ติดต่อเข้าชม 053-114110 - 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.42
แนวทางการตั้งงบประมาณ ปี 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ม.นเรศวร
จัดโครงการ Inspiring Teacher Of English เพื่อพัฒนาการสอน
เรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม
โดยการจัดอบรมให้ฟรี ม่เก็บค่าลงทะเบียน ณ ห้อง sc2-215
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (วิทยากรโดย ดร.สุจิตรา สงวนสิน)
ครูภาษาอังกฤษท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 086 6278568

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ QUIPPER SCHOOL ฟรี
ระบบ QUIPPER SCHOOL เป็นเครื่องมือช่วยสอน ฟรี
เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยผ่านการบ้านออนไลน์ ที่มีหัวข้อการศึกษานับพัน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดให้ใช่ฟรีได้ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต
ในระบบออนไลน์ทุกระบบ เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เพิ่มเติมความรู้
คลิก 1.ดูเอกสารชี้แจง ./.. 2.คลิกเข้าใช้งานในระบบ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุเทพ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพจำกัด จัดโครงการ
" อ่านเขียนเรียนรู้ ชิงทุนการศึกษา ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม "
จำนวน 30 ทุนมูลค่า 2 ,000,000 บาท
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับปริญญาตรี ร่วมชิงทุน
สมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ม.มหาสารคาม เปิดหลักสูตรอบรมด้านงานพัสดุ
สำนักบริหารวิชาการ ม.มหาสารคาม จัโครงการอบรมหลักสูตร
"แนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ "
ให้แก่ผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือน พย.57 ธค.57และ มค 58
ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาทเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้

(คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
เลขาธิการ กพฐ. ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
ร่วมรับชมพิธีเปิดตัวและแถลงข่าว ถ่ายทอดสด
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.40 น.

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีมันนี่(สลิปเงินเดือน)ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีมันนี่ขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
บัดนี้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเปิดดูสลิปเงินเดือนล่าสุด
เดือนตุลาคม 2557 จากหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีออฟฟิศ สารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีออฟฟิศขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
จึงสามารถ ใช้งานได้ ทั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นไฟล์เอกสารบางส่วนซึ่งเสียหาย
ทำให้ช่วงนี้อาจยังไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดได้ ซึ่งทางกลุ่มอำนวยการ
กำลังอยู่ระหว่างกู้ข้อมูลและทะยอยนำเข้าสู่ระบบ
หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารบางไฟล์ได้ กรุณารออีก2-3วัน
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

เลขาธิการ กพฐ. เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เลขาธิการ กพ
ฐ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ บริเวณ
ชั้น1 อาคารศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบ
1. ข้อมูลในวิกิพีเดีย ... 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนบ่อเกลือ จ.น่าน เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
"ปันใจเพื่อปากท้อง ช่วยการศึกษาน้องบ่อเกลือ"
โรงเรียนบ่อเกลือ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอ.บ่อเกลือ สังกัด สพม.37
ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการจัดทำผ้าป่าช่วยเหลือ
"ปันใจเพื่อปากท้อง ช่วยการศึกษาน้องบ่อเกลือ"
กำหนดทอดผ้าป่าวันที่ 16 มกราคม 2558
เรียนขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่ 982-6-33505-3 (คลิก)

ปรกาศ ลำดับที่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
ของ สังกัด สพม.42 มีดังนี้ (ตามเขต สพท.เดิม)
นครสวรรค์ 1ลำดับที่ 4
นครสวรรค์ 2 ลำดับที่ 30 นครสวรรค์ 3 ลำดับที่ 16
อุทัยธานี 1 ลำดับที่ 3 อุทัยธานี 2 ลำดับที่ 41
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปางจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎลำปางจัดหลักสูตรอบรมช่วงปิดเทอม ตค.2557
สำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวน 17 หลักสูตร ได้แก่
การบริหารจัดการในชั้นเรียนปฐมวัย / การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาและการแนะแนว/ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
การจัดค่ายภาษาอังกฤษ / การจัดการเรียนการสอนโดยใช้edmodo

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครู (PBL)
และหลักสูตรอิ่นๆอีกมากมาย ฯลฯ ยื่นสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงต้น ตค.2557
1.คลิกดูตารางการอบรม 2.คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวหลักสูตรการอบรม
แจ้งให้ ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด ด่วน
( กลุ่มนิเทศติดตามฯ แจ้งให้โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
1. วิชาหน้าที่พลเมือง (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)

แจ้งด่วน การรับสมัครคัดเลือกเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ขอความร่วมมือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าสมัครรับการคัดเลือกเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ
หากหน่วยงานในสังกัด มีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ให้เสนอชื่อไปยังสพฐ.
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

คุรุสภา เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน 2557
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สนง.เลขาธิการคุรุสภ
นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ในวันเสาร์ที่ 1พฤศจิกายน 2557เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศัทธาจะร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลร่วมครั้งนี้ จัดส่งธนาณัติ
ในนาม"เลขาธิการคุรุสภา" ปณ.ศึกษาธิการ กทม. 10304
และรับใบอนุโมทนาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร 02 2823158
คุรุสภา จัดประกวดข้อเขียน คำขวัญวันครู 2558
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนเนื่องในวันครูปี 2558 ดังนี้
1.ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
2.ประกวดคำขวัญวันครู เนื่องในวันครู 2558
3.ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
ชิงรางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดโทร 02 2823153 ( คลิกดูรายละเอียด
)

ประกาศ สพม.42 แจ้งครูผู้เข้าอบรม กพ.อิเลคทรอนิคส์
( CMSS ) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ สพม.42
2.ให้ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ(เอกสารชุดที่2)
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ (25- 8-57)

ประกาศ สพม.42 แจ้งครูที่เข้าอบรม กพ.อิเลคทรอนิคส์
( CMSS ) ที่ สพม.42 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ให้จัดเตรียม - รูปถ่าย 1 รูป /และ ไฟล์รูป pdfขนาด120*160 pix
ประวัติการลา ประวัติเครื่องราช กพ.7 ที่เป็นปัจจุบัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เบราเซอร์ google chrome หรือFireFox
1.ให้ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือล่วงหน้า ด้านล่างนี้ (เอกสารที่1)
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือCMSS (24- 8-57)

ด่วน ประกาศ สพม.42
ขอเชิญเยาวชนอายุ 16-21 ปี
ร่วมเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
to be number Idol นครสวรรค์seasonone
ทั้งร้อง เล่น เต้น รำ การแสดงความสามารถอื่นๆ
ชิงโล่ห์เกียรติยศ และเงินสด คัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
ประกวดวันที่
16 ส.ค. 2557 ที่เมเจอร์ชั้น 3 วีแสควร์ Bic C

สมัครด่วนที่สาธารณสุขจังหวัด นว.โทร 056 232001 ต่อ130
( คลิกเปิดดูรายละเอียด
)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
การประชุมสัญจรสมาชิกสหกรณ์

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัดในกลุ่มของ
ข้าราชการบำนาญ สพม.42 , ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ร.ร.พระบางวิทยา , ร.ร.บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ร.ร.บึงบอระเพ็ดพิทยาคม และ ข้าราชการ ของ สพม.42

ประชุมโครงการสัญจร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์

มรภ.นครสวรรค์ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
จะจัดการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน สู่ประชาคมอาเซียน
ในวันที่ 30 ก.ค.- 1ส.ค.2557 ณ ห้องรัตนพิมาน อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ... ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
คณะมนุษยศาสตร์
ม.ราชภัฎนครสวรรค์ ภายในวันที่ 22 ก.ค.2557
โทรสอบถามรายละเอียด 056-219100 ต่อ2218 , 088-8244745

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(องค์การซีมีโอ) ร่วมกับรัฐบาลแคนาดาจัดมอบรางวัล
seameo-jaspe
r research award
ประจำปี 2557
ขอเชิญชวนหน่วยงาน โรงเรียน ร่วมเสนอผลงาน/โครงการวิจัย
สมัครเข้ารับรางวัล ศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเสนอการผลงานทางเว็บไซต์
เสนอผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 (คลิกดูรายละเอียด)

สพป.สกลนคร เขต 1 ขอเชิญเช่าวัตถุมงคล
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ได้จัดสร้างวัตถุมลคล พระผงว่านและรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต
"รุ่นอุดมมงคล" แบบ พระผง / รูปเหมือน 2 นิ้ว/ 3 นิ้ว /5นิ้ว
เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาการศึกษาของ สพป.สกลนครเขต 1
ผู้สนใจติดต่อบูชาได้ที่ โทร 042 - 970130 ถึง 5
คลิกดูรายละเอียด (19 - 6 -57)

สพม.42 กลุ่มการเงินฯ แจ้งโอนเงินสวัสดิการ 9 มิย.2557
คลิกดูรายละเอียด (10-6-57)

สพม. เขต 31 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยนางสาวจันจิรา เจริญสุข นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนในสังกัด สพม.31
จ.นครราชสีมา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรง
ได้ที่ สพม.31
โทร 044 - 305116 .. . ( 6- 6-57)

ด่วน ประกาศ สพม.42
แจ้งกำหนดสอบ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
สอบข้อเขียนใน วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่โรงเรียนนวมิทราชูทิศมัชฌิม
(ประกาศเมื่อ 4 - 6 - 2557)
สพป.อยุธยา เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยเด็กหญิงโสรยา คำกิ่ง เด็กชายธารเทพ นกทะนงค์
เด็กชานณัฐวุฒิ เพ็งพุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดลาดชะโด
จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรงได้ที่ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด หรือผอ.เขต สพป.อยุธยาเขต 2
โทร 086 - 377 7379 ...( 3-6-57)
.เออีซีสปอร์ท เชิญชวนซื้อหนังสือชุดกีฬาเพื่อการเรียนรู้
หนังสือชุด กีฬาเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ชุด 15 เล่ม
15 ชนิดกีฬาจำหน่ายให้สถานศึกษาลดราคา50% จากราคาเต็ม2,000บาท

สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อ นายอภิชาติ อ่อนสร้อย
โทร 0841083738 / Email: aonsoi@yahoo.com
(3-6-57)
True ปลูกปัญญา เชิญโรงเรียนมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มบริษัท ทูร จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน"สร้างสรรชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้"
เชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เขียนโครงการและแผนรณรงค์
ไม่เกิน 5 หน้าA4 ส่งเข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม
หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งได้ 1 โครงการ หมดเขตส่ง 30 มิถุนายน 2557
คลิกดูรายละเอียด (3-6-57)

ม.ราชภัฎพระนครเปิดอบรม สร้างสื่อบทเรียน E-Larning
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเปิดโครงการอบรม 2 หลักสูตร
1. การสร้างสื่อบทเรียนE-Learning ด้วย Adobe Captivate 1 วัน
2. การสร้างApplication เพื่อการศึกษาบนTablet Addroid 1วัน
หลักสูตรละ 4 รุ่น ระหว่าง 7 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2557ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
คลิกดูรายละเอียด (3-6-57)

ด่วน ประกาศ สพม.42
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
เลื่อนการสอบสอบข้อเขียนในวันที่ 25 พค.57 ออกไปยังไม่มีกำหนด
และจะแจ้ง กำหนดการสอบใหม่ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
(ประกาศเมื่อ 23-5-2557)
สพฐ.ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม จัดแข่งขันกีฬา
สพฐ.ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
จะจัดแข่งขันกีฬา ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงถ้วยพระราชทาน
ประจำปี 2557 มีกำหนดการแข่งขันชิงแชมป์ต่างๆ แต่ละภาค
14-15 มิย.57 ที่ชลบุรี / 28-29 มิ.ย57 ที่อุดรธานี / 12-13 ก.ค.57ที่ กทม.
(คลิกดูรายละเอียด) (15- 5-57)

โรงเรียนหนองฉางวิทยาสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 31ชุด
กำหนดยื่นซอง 8 - 19 พ.ค. 2557 / เปิดซอง 20 พ.ค.2557
โทรถามรายละเอียด 056-531146 หรือ 089-9599644 (15- 5-57)

โรงเรียนท่าตะโก สอบราคาซื้อเครื่องแบบวงโยธวาทิต
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบวงโยธวาทิต 6 รายการ
กำหนดยื่นซอง 6 - 16 พ.ค. 2557 / เปิดซอง 19 พ.ค.2557
โทรถามรายละเอียด 056-249419 ต่อ103
หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.thatako.ac.th (15- 5-57)
ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.42 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

(คลิกดูรายละเอียด 1. ย้ายภายในเขต .. .. 2. ย้ายต่างเขต 14-5-2557)

สพม.42 เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้โปรแกรมสอน
สพม.42 ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด
สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์" ผู้สนใจ ดูรายละเอียดโหลดใบสมัคร
จากระบบ E-Office (11เม.ย.57)ของทุกโรงเรียน ให้ส่งใบสมัครได้
ทางอีเมล์ ที่ wanwipa2503@gmail.com ด่วน รับจำนวนจำกัด
สพม.42จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สอนว่ายน้ำให้นักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำ
ให้นักเรียนเยาวชนในเขตพื้นที่-จังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้จักการเอาตัวรอดจาก
อุบัติเหตุทางน้ำ ณ สถานที่ฝึกโรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผู้สนใจยื่นสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557ที่ สพม.42
คลิกโหลดใบสมัคร-ดูรายละเอียด (2- 5 -57)

สพม.42 ประกาศผลสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติงานภารกิจลูกเสือแห่งชาติ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานภารกิจลูกเสือแห่งชาติ สพม.42
คลิกดูรายละเอียด (29-4-57)
APCEIU สาธารณะรัฐเกาหลี คัดเลือกครูอบรมดูงานฟรี
ศูนย์ APCEIU เกาหลีเรียนเชิญ ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
เจ้าหน้าที่วางแผนการศึกษา ในประเทศไทยและอื่นๆในเอเซียแปซิฟิก
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Training Workshop on EIU
ที่เกาหลี ระหว่าง 21-29 สิงหาคม 2557 จำนวน 25 คน
โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าอาหารที่พักอุปกรณ์ศึกษาดูงาน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
ผู้สนใจยื่นเอกสารสมัครภายใน 12 พ.ค.2557 ที่ สป.กระทรวงศึกษาธิการ
หรือ ที่ อีเมล์ rpunpukdee@hotmail.com
คลิก ดูรายละเอียดต้นฉบับของ APCEIU (21-4-57)
ประกาศ สพม.42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
ผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557

ประกาศ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

(คลิกเปิดดูรายละเอียด ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2557 )

ม.ราชภัฏนครสวรรค์เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2557 ภาคเสาร์อาทิตย์
จำนวนหลายหลักสูตร รับสมัครตั้งแต่ 17- 31พฤษภาคม 2557
โทรสอบถามรายละเอียด 056-219100ถึง29 ต่อ 1210 , 1211 (10-4-57)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ประกวดแต่งเพลง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จัดโครงการประกวดแต่งเพลงของสหกรณ์ฯ
ชิงรางวัลเงินสด กำหนดส่งผลงานภายใน 30 เม.ย.2557
ผู้สนใจโทรสอบถาม 056-221340, 056-225240 (10-4-57)
โรงเรียนโกรกพระสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนโกรกพระ จ.นครสวรรค์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 3- 17 เม.ย.2557
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่โรงเรียนโกรกพระ
โทร 081 5324243 , 081 9719812 (10-4-57)
สพป.สตูล ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
เกิดอัคคีภัยอาคารเรียน3หลังเสียหายเกือบหมด นักเรียนได้รับความเดือดร้อน
จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตเป็นกุศลร่มบริจาคเงินช่วยเหลือ
บริจาคโดยตรงที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อ "เงินบริจาค สพป.สตูล"
เลขที่ 910-0-52503-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
(12 มี.ค. 57)
แจ้งโครงการอบรมู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ผู้สนใจ ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่นี่ คลิ๊ก
(ประกาศเมื่อ4-3-2557)
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 ก.พ. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดังนี้
1. ผู้แทน ผอ.สพม. ใน ก.ค.ศ. คลิก
2. ผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
3.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
4. ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาว
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 7 ค่าย 2
ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 2557 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มี.ค. 57 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร(19 ก.พ. 57)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ประสบอัคคีภัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อบัญชีสวัสดิการกลุ่มอำนวยการบัญชีเลขที่
0-20-0-2027-562-3(19 ก.พ. 57)
สพม. เขต 8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครู
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประสบอัคคีภัย โดยธนาณัติสั่งจ่าย
ในนามผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

(19 ก.พ. 57)
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ติดต่อโทร 022455172 ต่อ 3914 , 3915 โทรสาร 022455171 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก(19 ก.พ. 57)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ด้