ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.42
ประกาศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม.42
ด่วน โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ผู้สนใจติดต่อ โทร 081 0374065
ประกาศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม.42
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ราคากลาง 640,025.15บาท
กำหนดยื่นซอง บัดนี้ถึง 27มีนาคม 2558
เปิดซอง30 มีนาคม 2558 ผู้สนใจโทรสอบถาม 081-9738546

ประกาศ สพม.42 สอบราคาจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 มีความประสงค์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงาน 2 รายการดังต่อไปนี้
1. สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ของ สพม.42
ราคากลางในการสอบราคา 1,936,000 บาท
2.สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่จอดรถพร้อมรั้วและป้ายสำนักงาน
ราคากลางในการสอบราคา 783,000 บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 17-27 มีนาคม 2558
กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 30 มีนาคม 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

ประกาศ สพม.42
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 64 ที่เมืองทองธานี
17-19 กุมภาพันธ์ 2558 (โรงเรียนในสังกัด สพม.42
)
(ขอแจ้ง ให้โรงเรียน เร่งเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
ที่เดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่เมืองทองครั้งนี้ โดยด่วน
)
ประกาศด่วน กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคคอตีบในภาคอิสานและภาคเหนือตอนล่าง
พบผู้ป่วยในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน อายุระหว่าง 20-50 ปี
อาการของโรคดังกล่าวสามารถทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุขจัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชนฟรี
จึงแจ้งให้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
ได้ฟรีที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านในเวลาราชการ
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม หรือดูเว็บไซต์กรมควบคุมโรค
ประกาศ ศธ.-ทุนสำหรับครูไปอบรมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนแก่ครู
ที่สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
Teacher Training Students (MEXT) เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการเสนอชื่อภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะสอบข้อเขียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์2558
และสอบสัมภาษณ์ 11มีนาคม2558
ผู้สนใจให้สมัครที่ สป.ศธ. ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
02 6285646 ต่อ 113 / 02 6963004
( คลิกดูรายละเอียด ศธ. /
รายละเอียดภาษาญี่ปุ่น )
ประกาศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2558
"สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน"
และร่วมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรด้านภาษาอาเซียน
และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ติดต่อสอบถาม จองที่ โทร 055-067 038
ประกาศ สรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถานประกอบการ
สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๑ก , และพิเศษ
ของ ปี 2557 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
และประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษ๊แก่ผู้มีสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
ประกาศ สสวท. รับสมัครสอบนักศึกษาทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557
(สควค.) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สสวท.
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ( คลิกเข้าดูเว็บไซต์ สสวท )
ประกาศ
สพฐ.ขอเชิญผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องใช้ อาหารแห้ง และเงิน
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน,นักเรียนประสบภัยหนาว
ในโครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว
ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
ผู้ที่มีจิตศัทธาสามารถนำมาบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ (เอก ภาษาไทย)
ของ สพป.อุทัยธานี ผ่านการสอบคัดเลือกจากสพม.42
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.42
ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา
ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี2557
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ให้ไปรายงานตัวในวันที่11 ธันวาคม 2557( คลิกดูรายละเอียด ..8-12-57 )
กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
โรงเรียนนครสวรรค์ จัดแข่งขันเพชรร่มสัก ครั้งที่ 2/2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์ เชิญชวนนักเรียน
สมัครแข่งขัน"เพชรร่มสัก" วิทยาศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ

ชิงโล่ห์เกียรติยศจากพลเอกวิเชียร แนบเนียนทุนการศึกษา 60,000 บาท
รับสมัคร 17 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557
สอบในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.30
แข่งขันระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดหลักสูตร ป.โท , ป.เอก
กำลังเปิดรับนักศึกษาภาค 2/2557
ระดับ ป.โท สาขารัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.เอก
สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ดุษฎี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
เรียนเสาร์-อาทิตย์ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ (คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรค์ กำลังเปิดรับนักศึกษาภาค 2/2557
ระดับ ป.ตรี สาขาพุทธศาสนา สังคมศึกษา รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.โท สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ การบริหารการศึกษา
ป.เอก พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
(ทั้งภาคปกติ และ เสาร์-อาทิตย์) กพ.รับรองหลักสูตรแล้ว
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พย.2557
(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ อบจ.นครสวรรค์
อบจ.นครสวรรค์ เปิดให้เช่าใช้อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด
สามารถใช้ สัมนา จัดนิทรรศการ ความจุ 200-2500 ที่นั่ง
ด้วยประสิทธิภาพแสง สีเสียงครบวงจร
หน่วยงานที่สนใจ ติดต่อ 056 274 522

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวนิทรรศการ
เทศกาลชมสวนFlora Festival ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณสวยงาม
ณ อุทยานราชพฤกษ์หลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
หากมาเป็นหมู่คณะ คิดค่าเข้าชม 25 บาท (จากปกติ 50บาท )

ติดต่อเข้าชม 053-114110 - 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.42
แนวทางการตั้งงบประมาณ ปี 2559
( คลิกดูรายละเอียด )

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก ม.นเรศวร
จัดโครงการ Inspiring Teacher Of English เพื่อพัฒนาการสอน
เรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยม
โดยการจัดอบรมให้ฟรี ม่เก็บค่าลงทะเบียน ณ ห้อง sc2-215
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (วิทยากรโดย ดร.สุจิตรา สงวนสิน)
ครูภาษาอังกฤษท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 086 6278568

(คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ QUIPPER SCHOOL ฟรี
ระบบ QUIPPER SCHOOL เป็นเครื่องมือช่วยสอน ฟรี
เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยผ่านการบ้านออนไลน์ ที่มีหัวข้อการศึกษานับพัน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดให้ใช่ฟรีได้ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต
ในระบบออนไลน์ทุกระบบ เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เพิ่มเติมความรู้
คลิก 1.ดูเอกสารชี้แจง ./.. 2.คลิกเข้าใช้งานในระบบ

กลุ่มอำนวยการ สพม.42 แจ้งโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ให้ดาวน์โหลดเพลงพระราชนิพนธ์
ด้วย สพฐ.ได้จัดส่งซีดีเพลงพราะราชนิพนธ์ ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
The Musical Compositions จำนวน 4 แผ่น ซึ่งได้รวบรวม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่า การนี้จึงได้ทำเป็นไฟล์ .Wav
เพื่อเผยแผ่พระบารมีและพระอัจฉริยะภาพทางด้านการดนตรี
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี
( ทั้ง 4 ไฟล์มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลด )
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

( เลือกคลิกดาวน์โหลด / แผ่น1/ แผ่น2 / แผ่น3 / แผ่น4 / )
ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีมันนี่(สลิปเงินเดือน)ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีมันนี่ขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
บัดนี้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเปิดดูสลิปเงินเดือนล่าสุด
เดือนตุลาคม 2557 จากหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

ประกาศกลุ่มอำนวยการ สพม.42
เรื่อง ระบบอีออฟฟิศ สารบรรณอิเลคทรอนิคส์ ใช้งานได้แล้ว
ตามที่ระบบอีออฟฟิศขัดข้องไม่สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตค.2557นั้น
ทางกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญเซิฟเวอร์ สพฐ.
ร่วมทำการกู้ระบบจากความเสียหายในเซิฟเวอร์ เมื่อวันที่ 27 ตค.2557
ตั้งแต่เวลา23.35น. จนถึงวันที่ 28 ตค.2557เวลา 10.15น.
จึงสามารถ ใช้งานได้ ทั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นไฟล์เอกสารบางส่วนซึ่งเสียหาย
ทำให้ช่วงนี้อาจยังไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดได้ ซึ่งทางกลุ่มอำนวยการ
กำลังอยู่ระหว่างกู้ข้อมูลและทะยอยนำเข้าสู่ระบบ
หากไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารบางไฟล์ได้ กรุณารอไม่เกิน 2 วัน
หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ 089 9599 539

เลขาธิการ กพฐ. เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เลขาธิการ กพ
ฐ. ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ณ บริเวณ
ชั้น1 อาคารศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า
ประกาศ ลำดับที่ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดแพร่

ลำดับที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
ของ สังกัด สพม.42 มีดังนี้ (ตามเขต สพท.เดิม)
นครสวรรค์ 1ลำดับที่ 4
นครสวรรค์ 2 ลำดับที่ 30 นครสวรรค์ 3 ลำดับที่ 16
อุทัยธานี 1 ลำดับที่ 3 อุทัยธานี 2 ลำดับที่ 41
แจ้งให้ ทุกโรงเรียนดาวน์โหลด ด่วน
( กลุ่มนิเทศติดตามฯ แจ้งให้โหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
1. วิชาหน้าที่พลเมือง (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (คลิก เพื่อเข้าดาวน์โหลด)

สพม. เขต 31 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยนางสาวจันจิรา เจริญสุข นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนในสังกัด สพม.31
จ.นครราชสีมา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรง
ได้ที่ สพม.31
โทร 044 - 305116 .. . ( 6- 6-57)

สพป.อยุธยา เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยเด็กหญิงโสรยา คำกิ่ง เด็กชายธารเทพ นกทะนงค์
เด็กชานณัฐวุฒิ เพ็งพุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดลาดชะโด
จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ไม่มีที่พักและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้มีจิตศัทธาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ติดต่อบริจาคเงินโดยตรงได้ที่ ผอ.โรงเรียนวัดลาดชะโด หรือผอ.เขต สพป.อยุธยาเขต 2
โทร 086 - 377 7379 ...( 3-6-57)
ม.ราชภัฎพระนครเปิดอบรม สร้างสื่อบทเรียน E-Larning
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเปิดโครงการอบรม 2 หลักสูตร
1. การสร้างสื่อบทเรียนE-Learning ด้วย Adobe Captivate 1 วัน
2. การสร้างApplication เพื่อการศึกษาบนTablet Addroid 1วัน
หลักสูตรละ 4 รุ่น ระหว่าง 7 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2557ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
คลิกดูรายละเอียด (3-6-57)

ด่วน ประกาศ สพม.42
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
เลื่อนการสอบสอบข้อเขียนในวันที่ 25 พค.57 ออกไปยังไม่มีกำหนด
และจะแจ้ง กำหนดการสอบใหม่ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
(ประกาศเมื่อ 23-5-2557)
ประกาศ สพม.42
ประกาศรายชื่อ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพม.42 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

(คลิกดูรายละเอียด 1. ย้ายภายในเขต .. .. 2. ย้ายต่างเขต 14-5-2557)

ประกาศ สพม.42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค
ผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2557

ประกาศ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

(คลิกเปิดดูรายละเอียด ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2557 )

สพป.สตูล ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองขุด ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
เกิดอัคคีภัยอาคารเรียน3หลังเสียหายเกือบหมด นักเรียนได้รับความเดือดร้อน
จึงแจ้งขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตเป็นกุศลร่มบริจาคเงินช่วยเหลือ
บริจาคโดยตรงที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อ "เงินบริจาค สพป.สตูล"
เลขที่ 910-0-52503-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล
(12 มี.ค. 57)
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 27 ก.พ. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดังนี้
1. ผู้แทน ผอ.สพม. ใน ก.ค.ศ. คลิก
2. ผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
3.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
4. ผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คลิก
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ประสบอัคคีภัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ธกส. สาขาห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อบัญชีสวัสดิการกลุ่มอำนวยการบัญชีเลขที่
0-20-0-2027-562-3(19 ก.พ. 57)
สพม. เขต 8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครู
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประสบอัคคีภัย โดยธนาณัติสั่งจ่าย
ในนามผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

(19 ก.พ. 57)
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ติดต่อโทร 022455172 ต่อ 3914 , 3915 โทรสาร 022455171 ดาวน์โหลดเอกสารคลิก(19 ก.พ. 57)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสื่อมัลติมีเดีย
ด้