รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

 

++ผลเบิกจ่ายฯ ปี 62 ไตรมาส 1
++ผลเบิกจ่ายฯ ปี 62 ไตรมาส 2
++ผลเบิกจ่ายฯ ปี 62 ไตรมาส 3