สถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต

++รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561
++สถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562